سفارش تبلیغ
صبا ویژن

منــــــ . . .

تــو مــرا نـادیــده بـگـیــر

 

و مـــن


بـدنـم روز بـه روز کـبــودتـر مـی شــود 

 


از بـــس . . .

 

خــودم را مـی زنــم ،

 


بــــه نـفـهـمــی . . . !!!

 

 

 

 

 


من و تو

نمیدانم چرا چشمانم گاهی بی اختیار خیس میشوند...

میگویند حساسیت فصلی است

آری من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسم..

چه معنـــــی دارد

زندگی…!؟

وقتــی که هیچ اتفاقی

من و تو را

سر راه هم قرار نمی دهد !!آغوش تو

دلـــــــــــم یک جــــــــــای دنج میخـــــــــواهد 


آرام و بی تنـــــــــش...


جایی باشــــــــــد غیر از این کنج تنهــــــــــایی!


تا آدم گــــــــاهی آنجا آرام بگیرد


مثلا آغــــــــــوش تـــــــــو